Get Adobe Flash player

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Web Browser Firefox หรือ Internet Explorer

โปรแกรมสารสนเทศ

สถิติเว็บไซต์

We have guests online

ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2559

ระดับชั้น
จำนวนห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
14
327
295
622
มัธยมศึกษาปีที่ 2
14
277
331
608
มัธยมศึกษาปีที่ 3
14
285
309
594
รวม
42
889
935
1,824
มัธยมศึกษาปีที่ 4
9
102
241
343
มัธยมศึกษาปีที่ 5
9
102
229
331
มัธยมศึกษาปีที่ 6
9
98
230
328
รวม
27
302
700
1,002
รวมทั้งสิ้น
69
1,191
1,635
2,826