Get Adobe Flash player

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Web Browser Firefox หรือ Internet Explorer

สวนพฤกษศาสตร์โปรแกรมสารสนเทศ

สถิติเว็บไซต์

We have guests online

ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
303
329
632
มัธยมศึกษาปีที่ 2
316
284
600
มัธยมศึกษาปีที่ 3
271
328
599
รวม
890
941
1,831
มัธยมศึกษาปีที่ 4
118
233
351
มัธยมศึกษาปีที่ 5
102
237
339
มัธยมศึกษาปีที่ 6
102
229
331
รวม
322
699
1,021
รวมทั้งสิ้น
1,212
1,640
2,852