Get Adobe Flash player

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Web Browser Firefox หรือ Internet Explorer

สวนพฤกษศาสตร์โปรแกรมสารสนเทศ

สถิติเว็บไซต์

We have guests online

ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560

ตำแหน่ง จำนวนครูและบุคลากร
ชาย หญิง รวม
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 1 0 1
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 0 2 2
รองผู้อำนวยการ 0 1 1
ครูเชี่ยวชาญ 0 1 1
ครูชำนาญการพิเศษ
8
26
34
ครูชำนาญการ
3
13
16
ครู
9
26
35
ครูผู้ช่วย 16 37 53
ลูกจ้างประจำ
5
2
7
พนักงานราชการ 0
2
2
ครูอัตราจ้าง 3 1 4
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 2 2
รวมทั้งสิ้น 44 113 157