สอบราคาจ้างและซ่อมแซ่มทั่วไป  คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
Update : 14 Dec 2016

คลิกลิงค์!!!  https://drive.google.com/open?id=0B4xU0-TYoV1LNW1OODNMSHc5Szg

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

Update : 13 Nov 2016
คลิก..fb>>ข่าวสารต่างๆ งานธุรการโรงเรียนแก่งคอย
Update : 29 May 2016

สอบราคาจ้างระบบไฟฟ้าหอประชุม 60 ปี
คลิกโหลดเอกสาร
Update : 28 Mar 2016
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คลิกที่นี่
Update : 16 Dec 2015

<< Previous 1 2 Next >>