ประกาศ....
****วันที่ 6 พ.ย. 58 มีกีฬาสีแข่งฟุตบอล กับกีฬาพื้นบ้านค่ะ..
ไม่ต้องตกแต่งอัฒจันทร์เชียร์..
มีร้องเพลงเชียร์ มีลีดเดอร์..
แต่ไม่ต้องแต่งสวย...ให้ใส่ชุดกีฬาสีมาค่ะเพื่อความเสมอภาค เท่าเทียมกันค่ะ (ครูวิภาวรรณ ข่าว)
Update : 04 Nov 2015
โรงเรียนแก่งคอย กำหนดการประชุมผู้ปกครอง..เพื่อรับทราบแนวทางในการดำเนินงานจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 ดังนี้
- ผู้ปกครอง ม.3 และ ม.6 ลงทะเบียน เวลา 8.00 น. เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
- ผู้ปกครอง ม.2 และ ม.5 ลงทะเบียน เวลา 10.00 น. เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.
- ผู้ปกครอง ม.1 และ ม.4 ลงทะเบียน เวลา 12.00 น. เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ณ หอประชุม 60 ปี โรงเรียนแก่งคอย
Update : 26 May 2015