คลิก..facebook>>ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน..โดยงานคอมพิวเตอร์
Update : 29 May 2016
คลิก..fb>>โรงเรียนแก่งคอย
Update : 11 Mar 2016