ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560  คลิกที่นี่
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ขอดำเนินการดังนี้
1. นักเรียนควรตรวจสอบรายชื่อให้ละเอียด ทุกหน้าของประกาศผลการคัดเลือก
2. นักเรียนที่มีรายชื่อ ลงชื่อรายงานตัวในวันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น.
บริเวณหน้าห้องทินนะลักษณ์ โดยตรวจสอบห้องรายงานตัวที่ป้ายประกาศของโรงเรียน 
3. มอบตัว ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 07.50 น. เป็นต้นไป

โดยตรวจสอบห้องรายงานตัวที่ป้ายประกาศของโรงเรียน  
** หากนักเรียนไม่ได้ดำเนินการใดๆ ใน 2-3 ถือว่าสละสิทธิ์***
Update : 05 Apr 2017
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560   คลิกที่นี่
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ขอดำเนินการดังนี้
1. นักเรียนควรตรวจสอบรายชื่อให้ละเอียด ทุกหน้าของประกาศผลการคัดเลือก
2. นักเรียนที่มีรายชื่อ ลงชื่อรายงานตัวในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.30น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคาร 2 โดยตรวจสอบห้องรายงานตัวที่ป้ายประกาศของโรงเรียน 
3. มอบตัว ในวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 07.50 น. เป็นต้นไป

โดยตรวจสอบห้องรายงานตัวที่ป้ายประกาศของโรงเรียน  
** หากนักเรียนไม่ได้ดำเนินการใดๆ ใน 2-3 ถือว่าสละสิทธิ์***
Update : 04 Apr 2017

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560  คลิกที่นี่ 
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ขอดำเนินการดังนี้
1. ลงชื่อรายงานตัวในวันที่ 10 มี.ค.2560 เวลา 09.00-16.30น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคาร 2
2. สอบสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมทินนะลักษณ์
3. มอบตัว ในวันที่ 2 เมษายน เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมทินนะลักษณ์
** หากนักเรียนไม่ได้ดำเนินการใดๆ ใน 1-3 ถือว่าสละสิทธิ์***
Update : 09 Mar 2017
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560   คลิกที่นี่
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ขอดำเนินการดังนี้
1. ลงชื่อรายงานตัวในวันที่ 9 มี.ค.2560 เวลา 09.00-16.30น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคาร 2
2. สอบสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมทินนะลักษณ์
3. มอบตัว ในวันที่ 1 เมษายน เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมทินนะลักษณ์
** หากนักเรียนไม่ได้ดำเนินการใดๆ ใน 1-3 ถือว่าสละสิทธิ์***
Update : 08 Mar 2017
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียน ม.3 เดิม (โควตา)   คลิกที่นี่
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ขอให้มารายงานตัวในวันที่ 2 มี.ค.2560เวลา 09.00-12.00น. หากไม่รายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ และให้จัดเตรียมเอกสารในการรายงานตัว ดังนี้
1.ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.4
2. ปพ.1
3. สำเนาทะเบีัยนบ้านของนักเรียน รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
Update : 28 Feb 2017
ประกาศ
‪#‎โรงเรียนแก่งคอย‬ ...กำหนดการสอบกลางกลางภาคเรียนที่ 1/2559
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันที่ 25,27 กรกฎาคม 2559
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สอบวันที่ 26,29 กรกฎาคม 2559
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 22,28 กรกฎาคม 2559
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบวันที่ 22,25,27,29 กรกฎาคม 2559
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สอบวันที่ 22,25,26,28 กรกฎาคม 2559
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 25,27,29 กรกฎาคม 2559
Update : 21 Jul 2016
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อมารายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ที่บริเวณห้องเวิชาการอาคาร 2
ประกาศ
ประเภทนักเรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ประเภทนักเรียนกลุ่มการเรียนเน้นภาษา
Update : 02 Apr 2016
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อมารายงานตัวในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ที่บริเวณห้องเวิชาการอาคาร 2
ประกาศ
ประเภทนักเรียนทั่วไป
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ประเภทนักเรียนทั่วไปเพิ่มเติม smile laughing smile laughing
Update : 01 Apr 2016
ประกาศ...การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2559
**วันรับสมัคร 20-24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น.-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
**ยื่นคะแนนโอเน็ต วันที่ 30 มีนาคม 2559
ม.1
สอบคัดเลือก วันที่ 26 มีนาคม 2559
ประกาศผลสอบและรายงานตัว วันที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 09.00-16.30 น.
มอบตัว วันที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น.
ม.4
สอบคัดเลือก วันที่ 27 มีนาคม 2559
ประกาศผลสอบและรายงานตัว วันที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 09.00-16.30 น.
มอบตัว วันที่10 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น.
Update : 21 Mar 2016

คลิกดูประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมํธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 : ห้องเรียนพืเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
Update : 10 Mar 2016

<< Previous 1 2 3 Next >>