บทคัดย่อ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ท 31101  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
Update : 17 May 2017
คลิกดูภาพ...กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
Update : 27 Dec 2016
คลิกดูภาพ โรงเรียนแก่งคอย เข้ารับการนิเทศ ติดตาม โดย สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ....7 พฤศจิกายน 2559. .
Update : 09 Nov 2016
คลิกดูภาพ ลูกเสือจิตอาสาเพื่อพ่อหลวง ณ ท้องสนามหลวง กทม...6 พฤศจิกายน 2559. .
Update : 09 Nov 2016
คลิกดูภาพ ประชุมศิษย์เก่าฯ ประจำปี 2559...6 พฤศจิกายน 2559. .
Update : 09 Nov 2016

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next >>