โรงเรียนแก่งคอย จัดสอบและประเมินผล กลางภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 17-24 กรกฎาคม 2560
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันที่ 18,20 กรกฎาคม 2560
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สอบวันที่ 17,19 กรกฎาคม 2560
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 18,20 กรกฎาคม 2560
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบวันที่ 17,19,21,24 กรกฎาคม 2560
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สอบวันที่ 17,19,21,24 กรกฎาคม 2560
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 20,21,24 กรกฎาคม 2560
Update : 20 Jul 2017
วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 งานทะเบียนวัดผล กลุ่มงานบริหารวิชาการ ดำเนินการสอบซ่อมแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนที่มีผลการเรียน 0,ร,มส ครั้งที่ 2 ของภาคเรียนที่ 2 /2559 ณ โรงอาหาร โรงเรียนแก่งคอย คลิกดูภาพกิจกรรมที่่นี่
Update : 20 Jul 2017
เช้าวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นักเรียนห้อง 4/1,4/8 เจ้าภาพทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ สามเณร.. กิจกรรมตักบาตรทุกเช้าวันศุกร์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เพื่อปลูกฝังนักเรียนในพุทธศาสนิกชน คลิกดูภาพกิจกรรมที่นี่
Update : 20 Jul 2017
โรงเรียนแก่งคอยร่วมกับเทศบาลแก่งคอย โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย โรงเรียนจิ่นเต๊อะ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง และโรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์วัดแก่งคอย คลิกดูภาพกิจกรรมที่นี่
Update : 20 Jul 2017
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งนักเรียนทุกคน ได้ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายวัดในอำเภอแก่งคอย ในวันที่ 6 ก.ค. 2560 โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ลานกีฬา 6 ทศวรรษ โรงเรียนแก่งคอย  คลิกดูภาพกิจกรรมที่นี่
Update : 20 Jul 2017

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Next >>